Конспект

Лексика:

selected - обраний
required - обов'язковий
paragraf - параграф
header - заголовок
division - розділ
brake - розрив
image - зображення
order - порядок
ordered - впорядкований
unordered - невпорядкований
list - список
item - елемент
border - границя
dot - крапка
dotted - крапочний
dash - тире
dashed - тирешечний
font - шрифт
weight - вага
bold - жирний
italic - з нахилом
table - таблиця
display - відображатися
flex - гнучкий, гнучко
justify - вирівняти
content - контент
space - простір
between - між
around - навкруги
stretch - розтягувати
baseline - базова лінія
direction - напрямок
wrap - загорнути
no-wrap - без загорнування
reverse - зворотний