Конспект

Структура HTML-кода

<html>
<head>
   <!-- тут лінкування файлів та мета-теги -->
</head>
<body>
   <!-- тут контент -->
</body>
</html>

Мета-теги

<title>Заголовок окна браузера та назва сайта в пошуковій системі (до 60 сімволів)</title>
<meta name="description" content="Опис сторінки (до 140 сімволів)">
<meta name="keywords" content="Ключові слова через пробіл без дублювання відмінків">

Код стилів медіа-запросів

@media only screen and (min-width:767px) and (max-width:1200px){
    body{border-top:1px solid magenta}
    ...
}
@media only screen and (max-width:766px){
    body{border-top:1px solid green}
    ...
}
@media only screen and (min-width:480px) and (max-width:766px){
    body{border-top:1px solid yellow}
    ...
}

Php-функція include

Функція включає та виконує файл. Наприклад:
<?
include 'header.php';
?>

Php-змінні

Задати текст в змінну:
<?
$tit = 'Де-який текст';
?>

Вивести значення змінної в будь-якому місці:
<?
echo $tit;
?>

Php-цикл з лічильником

<ul>
<?
$count=1;   //лічильник
while ($count<5)
{
    echo '<li>';
    echo 'Пункт ';
    echo $count;
    $count++;   //збільшення лічильника на 1
}
?>
</ul>


Результат: